Privacybeleid en voorwaarden

Onze bedrijfsinformatie
www.cricutambassador.nl

De klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cricut Ambassador / Cards and Creativity een contractuele relatie aangaat.

Cricut Ambassador : onderdeel van Cards and Creativity

KVK: 73943673

Reaal 43, 1628RB, Hoorn, Nederland

info@cricutambassador.nl

0031 6 30033400 

Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd, als deze per e-mail door Cricut ambassador/Cards and creativity bevestigd is, en wordt geregeld onder volgende algemene voorwaarden.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de communicatie van Cricut ambassador / Cards and creativity, uitgedrukt in euro en inclusief B.T.W. 

er is een B.T.W.-tarief van 21% van toepassing.

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Cricut ambassador / Cards and creativity is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze fouten, en kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen. 

Betalen kan via het factuur die via email word ontvangen en door middel van voorafbetaling op rekening

Kortingen worden desgevallend eenmalig  toegekend, en eerder toegekende kortingen verbinden Cricut ambassador / Cards and creativity op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

Onze leveringsvoorwaarden

Wettelijke garantie

De garantiebepalingen zijn gebaseerd op de geldende EU-richtlijn en nationale wetgeving. 
De waarborg op de door ons geleverde producten is in elk geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, en bedraagt desgevallend 2 jaar. De waarborgperiode start op de datum van aflevering door atlj.V van het product aan de klant, en wordt opgeschort tijdens de herstellings- of vervangingsperiode.

De aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheden:
– bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
– in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
– in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur;
– in geval van verkoop of verhuur van de producten aan derden

Herroepingsrecht

Je hebt iets gekocht via de webshop, maar hebt je bedacht? Dan heb je wettelijk verzakingsrecht, en heb je tot 14 kalenderdagen na de levering de tijd om ons hierover schriftelijk of via mail in te lichten. Het product dient dan  in de ongeopende originele verpakking te worden terugbezorgd (via dezelfde weg als de levering of via aflevering op het bedrijfsadres). 
Bij ontvangst en na bevestiging van de ongeopende originele staat van de verpakking betalen wij jou de totale kost dan terug (excl. de kosten van terugzending), op het door jou vermelde bankrekeningnummer, en dit binnen de dertig dagen.
Cricut ambassador / Cards and creativity kan niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij de terugzending ontstaat. Als het product niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft dan jouw eigendom, en dan dien je het binnen twee weken af te halen.

Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op.

Aansprakelijkheid
Cricut ambassador / Cards and creativity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van producten die jij bij ons hebt aangekocht.

Klachten

Klachten moeten ons door middel van een aangetekende zending bereiken, binnen de acht kalenderdagen na uitvoering van de opdracht of na de factuurdatum.
Wij zijn gehouden jou te wijzen op het bestaan van de geschillencommissie bij online aankopen binnen de EU: bekijk de website van het ODR (Online Dispute Resolution Platform): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Jouw privacy

Jouw gegevens zijn veilig bij ons. 
We gebruiken je klantgegevens enkel in het kader van je bestelling, en geven deze in geen geval door aan andere partijen. Je kan deze ten allen tijde inkijken, laten aanpassen of verwijderen, en dit op eenvoudig verzoek.
Standaard maakt onze websiteprovider gebruik van cookies, om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt.

Tenslotte

Jouw tevredenheid is voor ons, als kleine lokale onderneming, van het allergrootste belang. 
We streven er dan ook naar om elke klant een tevreden gevoel te geven.

Heb je een tip voor ons? Daar zijn wij ontzettend blij mee!

Is er om één of andere reden iets misgelopen
Contacteer ons meteen, en we proberen samen tot een oplossing te komen.

Is alles goed verlopen? 
Dan zijn we erg blij met een positieve review, én met mond-aan-mond-reclame in je (socialenetwerk  😉

We danken je om lokaal te kopen, 
en wensen je ontzéttend veel plezier met je producten!


Workshops

Ben je ingeschreven voor een workshop bij Cricut ambassador / Cards and creativity, en ben je toch verhinderd? Dat kan natuurlijk gebeuren, en we gaan hier graag flexibel mee om! 
Voor ons als kleine onderneming staat hier echter wel een verlies van inkomsten tegenover, dus we willen hier graag goede afspraken over maken.


Ben je ingeschreven en toch verhinderd? Verwittig ons, zo snel mogelijk, maar ten laatste 24 uur voor de start van de workshop, Graag via email info@cricutambassador.nl of via telefoon nr 0031 6 30033400 
We spreken dan samen een nieuwe datum af.

Heb je ons niets laten weten, en kom je niet opdagen? 
Dan beschouwen we dit als een no-show en kunnen we jammer genoeg je deelnamegeld niet terugbetalen. Als je daarna toch nog wil inschrijven voor een nieuwe sessie, mag je ons contacteren. Zo kunnen we een korting afspreken, in functie van de waarde van het al voor jou aangekochte materiaal.